Nieuws

Nieuws

Stef Bos krijgt Van Riebeeck-penning

donderdag, 13 juni 2013

 Zaterdag 15 juni heeft Stef Bos de Van Riebeeck-penning* ontvangen wegens 'zijn langdurige bijdrage aan de culturele en taalkundige betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika', zoals in de bijbehorende oorkonde zal komen te staan. Het NZAV-bestuur denkt daarbij onder meer aan zijn jarenlange samenwerking met Zuid-Afrikaanse artiesten en kunstenaars en meer recentelijk aan het Afrikaanstalige album Kloofstraat. 

De toekenning van de Van Riebeeck-penning is een blijk van waardering voor mensen die uitzonderlijke verdiensten hebben getoond ten aanzien van goede betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Eerdere ontvangers van de penning zijn o.a. vertaalster Riet de Jong Goossens (2012), auteur Adriaan van Dis (2011), bloemlezer Gerrit Komrij (2003) en dichteres Elizabeth Eybers (1997).

Stef zal de penning persoonlijk in ontvangst nemen tijdens de jaarvergadering van de NZAV op 15 juni in het Filmhuis te Den Haag. Dit is naast het Theater aan het Spui, waar het Festival voor het Afrikaans (13-16 juni) plaatsvindt. Stef zal de dag erna - zondag 16 juni – om 18.30 uur op dit festival te zien en horen zijn. Na de uitreiking zal Letitia van der Merwe toelichten waarom de NZAV de penning dit jaar heeft toegekend en aansluitend zal Stef Bos vertellen over zijn band met Zuid-Afrika, zijn liefde voor het land en de taal, zijn ervaringen met het land, zijn visie op de huidige situatie, enz. onder de titel Kaaskop in Kaapstad. De bijeenkomst is openbaar en de toegang vrij.

* Johan Anthoniszoon (Jan) van Riebeeck (1619-1677) was een Nederlandse chirurgijn en handelaar in dienst van de Nederlandse Verenigde Oostindische Compagnie. In 1652 stichtte hij de eerste Europese handelspost Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop, wat zou uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-Afrika.

Meer over Stef Bos

Meer nieuws over Stef Bos
04-04-2024 BOS 13 april 2024 bij Weekwatchers, VRT2 8-10u
26-09-2023 Eenmalig laatste BITTERLIEF concert
03-03-2023 Stef in VOLLE ZALEN en bij Bert OP5
06-05-2021 STEF BOS IN AHOY
13-01-2021 MAX Pub Quiz
18-12-2019 In een ander licht 2019 - nieuwe versies en liedjes
22-10-2019 Stef Bos zingt ‘In een ander licht’ in Grote Kerk in Apeldoorn
14-01-2017 Aftrap Wereldwijd tour Stef Bos in Zuid-Afrika
30-07-2015 Stef op Schiermonnikoog
06-01-2015 Laatste deel tournee Stef Bos - Mooie Waanzinnige wereld
25-06-2014 Stef Bos en DiggyDex bij Radio 538
14-08-2013 Bos in Beeld
25-02-2013 Stef Bos as zaterdag in Verborgen Verleden
13-08-2012 Openluchtconcerten Stef Bos
alle nieuwsberichten